موسسه آموزش عالى جهاددانشگاهی کرمانشاه دانشجو می پذیرد

ظرفیت پذیرش محدود در رشته علوم مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی در مقطع ارشد

موسسه آموزش عالى جهاددانشگاهی کرمانشاه در مقطع کارشناسی ارشد – رشته علوم مهندسی باغبانی – گرایش گیاهان دارویی دانشجو می پذیرد.

موسسه آموزش عالى جهاددانشگاهی کرمانشاه که دارای تاییدیه و مجوز از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری می باشد در مقطع کارشناسی ارشد – رشته علوم مهندسی باغبانی – گرایش گیاهان دارویی دانشجو می پذیرد.
برای کسب اطلاع بیشتر به وبسایت  www.jdku.ac.ir مراجعه نموده و یا با شماره های 08331031 داخلی 658 و 614 تماس حاصل نمایید
 
♦️ثبت نام ویژه ترم جدید 1400 – 1401 
 
����آدرس کرمانشاه سه راه 22 بهمن ساختمان موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه

تصاویر

//isti.ir/ZY5r