فهرست شرکت کنندگان چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی

ارائه فهرست شرکت کنندگان چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (21-24 آبان ماه 1397-مصلی بزرگ امام خمینی (ره) )شامل شرکت های خصوصی، مراکز دولتی و بخش دانش آموزی

فهرست شرکت کنندگان چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (21 الی 24 آبان ماه 1397-مصلی بزرگ امام خمینی (ره)-تهران )شامل شرکت های خصوصی، مراکز دولتی و بخش دانش آموزی منشر شد.

این کتاب ها به همت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی به معرفی شرکت های خصوصی بخش های مختلف صنعت گیاهان دارویی و طب سنتی، موسسات و مراکز علمی- پژوهشی، فن بازار تخصصی و معرفی دانش آموزان شرکت کننده در این جشنواره و نمایشگاه می پردازند.

برای دریافت و استفاده از کتاب های یاد شده به صورت الکترونیکی می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

معرفی شرکت کنندگان

معرفی دانش آموزان

کلمات کلیدی

تصاویر

فهرست شرکت کنندگان، جشنواره گیاهان دارویی