در دومین دوره نمایشگاه طب سنتی، داروهای گیاهی و گردشگری سلامت

پاویون شرکت های دانش بنیان نوپا در صنعت گیاهان دارویی و طب سنتی دایر می گردد.

در دومین دوره نمایشگاه طب سنتی، دارو های گیاهی و گردشـگری سلامت پاویونی بنام شرکت های دانش بنیان نوپا صنعت گیاهان دارویی و طب سنتی در محل برگزاری نمایشگاه برای شرکت های دانش بنیان دایر می شود.

در دومین دوره نمایشگاه طب سنتی، دارو های گیاهی و گردشـگری سلامت پاویونی بنام شرکت های دانش بنیان نوپا صنعت گیاهان دارویی و طب سنتی در محل برگزاری نمایشگاه برای شرکت های دانش بنیان دایر می شود.

پیرو برگزاری دومین دوره نمایشگاه بین المللی تخصصی طب سنتی، طب جایگزین، داروهای گیاهی و گردشگری سلامت مورخ 29 بهمن ماه لغایت 2 اسفند 1398، پاویونی به نام شرکت های دانش بنیان نوپای صنعت گیاهان دارویی و طب سنتی در محل برگزاری نمایشگاه برای شرکت های دانش بنیان دایر می شود.

برهمین اساس هریک از شرکت های واجد شرایط، دارای یک عدد کانتر و صندلی داخل پاویون هستند تا بتوانند محصولات و توانمندی­های خود را به بازدیدکنندگان معرفی نمایند.

محل برگزاری نمایشگاه: تهران، مجموعه نمایشگاه  های بین المللی شهر آفتاب

آدرس سایت نمایشگاه: www.tramedex.ir

تلفن های دبیرخانه نمایشگاه: 22724043 – 22724900 – 44673010 - 44673020

کلمات کلیدی

تصاویر

tramedex