کارگروه تخصصی توسعه فناوری و کارآفرینی براساس راهبرد 2 سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی (سامان‌دهي نظام آموزش، پژوهش و توسعه فناوری و نوآوری درحوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های گیاهی) تشکیل جلسه داد که تاکنون بیش از 100 جلسه از ابتدای تاسیس ستاد تاکنون برگزار گردیده است.

اهم دستور كار جلسات:

·        بررسی طرح ها و پروژه های ارجاعی به ستاد

·        بحث و تبادل نظر پيرامون راهكارهاي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي گياهان دارويي و طب سنتی

·        بحث و بررسی پیرامون احکام پیشنهادی در حوزه صنعت گیاهان دارویی و طی سنتی برای برنامه ششم

·        بحث و بررسی پیرامون اولویت بندی در مزیت های اقتصادی و نسبی تولید در  استان ها

·        برنامه های پیشنهادی ستاد در راستای رفع خلاهای قانونی و توسعه زیرساخت‏های اقتصاد دانش بنیان

·        برنامه عملیاتی سالیانه ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی برای اجرایی سازی سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی

·        هم اندیشی و بحث و تبادل نظر پیرامون نقشه توسعه کارآفرینی در حوزه صنعت گیاهان دارویی و طب سنتی

·        بررسی راهکارهای سرمایه گذاری و مکان یابی واحدهای فرآوری مواد موثره( حد واسط) در حوزه صنعت گیاهان دارویی

·        بحث و تبادل نظر پیرامون مکانیزم جذب منابع خارجی و سرمایه گذاری مشترک بین شرکت‏های داخلی و خارجی 

//isti.ir/XSQ