برجسته ترین دستاوردها و فعالیت های حوزه علم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی:

1.        بیش از 210 هزار هکتار و 275 هزار تن گیاهان دارویی دارای ارزش اقتصادی در کشور کشت و  تولید می شود.

2.       ایران با 109 هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران و تولید بیش از 420 تن ،92% تولید جهانی را داراست.

3.      ایران با 23 هزار هکتار سطح زیر کشت گل محمدی و تولید 38 هزار تن ،71% تولید جهانی را داراست.

4.       ظرفیت تولید کارخانجات تولید کننده انواع محصولات و فرآورده های گیاهی طی 10 سال اخیر با افزایش 5 برابر  به 370 هزار تن رسیده است.

5.      در کشور بیش از 100 شرکت دانش بنیان و خلاق در زمینه گیاهان دارویی، داروهای‏گیاهی، فرآورده‏های طبیعی و طب سنتی فعالیت می نمایند.

6.       بیش از 400 شرکت‏ نوآور در زمینه گیاهان دارویی، داروهای‏گیاهی، فرآورده‏های طبیعی و سنتی فعالیت می نمایند.

7.      صدور مجوز تولید داروهای گیاهی و فرآورده طبیعی طی 10 سال اخیر با افزایش 10 برابری به 2658 قلم رسیده است.

8.      طی 10 سال اخیر تاکنون  مجوز تولید فرآورده طب سنتی از 7 محصول به 1346  محصول رسیده است.

9.       صدور مجوز تولید دارو و فرآورده مکمل گیاهی دامی طی 10 سال اخیر با افزایش 5 برابری به 55 قلم رسیده است.

10.     در حال حاضر تعداد 110 مرکز رشد و پارک علم و فناوری در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی فعال می باشد.

11.     تاکنون بیش از 2300 گونه گیاهی از مجموع فلور ایران با خواص دارویی شناسایی و ثبت گردیده است.

12.    بیش از 70% گونه های گیاهی دارویی مجموع فلور ایران در بانک ژن منابع طبیعی کشور نگه داری و حفاظت می شود.

13.   در حال حاضر برای 27 استان کشور نقشه پراکنش بمنظور ثبت مزیت‏ها و حفاظت از گونه‏های گیاهی منتشر شده است.

14.    در حال حاضر بیش از 5600 دانشجوی رشته های مرتبط با گیاهان دارویی در کلیه مقاطع تحصیل می کنند.

15.   در سال گذشته تعداد 170 دانش آموخته دکتری تخصصی رشته های طب ایرانی فارغ التحصیل شدند.

16.    17 گروه طب ایرانی و 8 گروه داروسازی تخصصی این حوزه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در این حوزه فعال میباشند.

17.   تاکنون بالغ بر 2200 عنوان کتاب و رساله در راستای احیاء میراث مکتوب طب ایرانی بازنویسی و تصحیح شده اند.

18.   ایران با انتشار 1253 مقاله در طی 10 سال در رتبه 6 تولید علم در زمینه طب سنتی قرار دارد.

19.    عملیات ساخت 20 سلامتکده طب ایرانی با معماری ایرانی اسلامی در 20 دانشگاه علوم پزشکی کشور آغاز بکار شده است.

20.    از سال گذشته پایلوت ورود خدمات طب سنتی در نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی- درمانی در 9 دانشگاه علوم پزشکی کشور آغاز گردیده است.

21.    پایلوت های تجاری سازی محصولات و فرآیندهای با فناوری بالا و نوآوری های تاثیرگذار مرتبط با صنعت گیاهان دارویی و داروهای گیاهی حمایت می شود.

 

//isti.ir/XTQ