فصل سوم: اولویت‌های علم و فناوری کشور

اولویت‌های ب: در سلامت

داروهاي جديد و نوتركيب؛ مديريت اطلاعات و دانش؛ سلامت؛ طب سنتي؛ تجهيزات پزشكي؛ سلولي و مولكولي؛ ژن درماني؛ فرآورده­هاي زيستي؛ فناوري تغذيه.

راهبرد كلان شماره ١١

جهت دهی به چرخه علم و فناوری و نوآوری برای ایفای نقش مؤثرتر در حوزه علوم پزشكی و سلامت

راهبردهای ملی:

1. توسعه و بومي سازي علوم و فناوري­هاي سلامت در كشور؛

2. توسعه آموزش و پژوهش در زمينه ترويج شيوه­هاي زندگي سالم و اسلامي و نيز عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت و بهداشت؛

اقدامات ملی:

1. توسعه آموزش­ها و پژوهش­هاي حوزه تغذيه و پيشگيري، به منظور بهره‌مندي از مواد غذايي سالم و حفظ سلامت جامعه

2. توليد دانش با تأكيد بر بيماري­ها و معضلات بومي

3. تقويت ارتباط علوم سلامت و باليني و طب سنتي، اسلامي، ايراني با علوم پايه و علوم اسلامي و علوم انساني و علوم اجتماعي

//isti.ir/XVQ