متن بند 12 ابلاغیه سلامت:

12. بازشناسي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه نمودن طب سنتي ايران

12-1- ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهادکشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری‏های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده‏های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

12-2- استانداردسازی و روزآمد کردن روش‏های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‏های مرتبط با آن

12-3- تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی.

12-4- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي.

12-5- برقراري تعامل و تبادل منطقي ميان طب سنتي و طب نوين براي هم‌افزايي تجربيات و روش‌هاي درماني.

12-6- اصلاح سبك زندگي در عرصه تغذيه.

//isti.ir/XLC