عنوان مقاله: مقاومت به آنتی بیوتیک ها و جایگزین های جدید آن

ارائه دهنده: آقای دکتر آرمین توحیدی

//isti.ir/XUV