کارگروه تخصصی بذر و اندام تکثیری گیاهان دارویی

    به منظور سیاست گذاری اجرایی ، راهبری ، هماهنگی ، پایش شاخص ها و ایجاد ارتباطات بین دستگاهی لازم اعم از دولتی و خصوصی با هدف گسترش فناوری و صنایع دانش بنیان در حوزه بذر و اندام تکثیری گیاهان دارویی و به استناد ماده 6 سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مبنی بر اتخاذ ساز و کار اجرایی سازی سند ، کارگروه تخصصی بذر و اندام تکثیری گیاهان دارویی ذیل ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی در اسفند ماه 1395 تشکیل گردید .

کارگروه مذکور با رویکرد حداکثر استفاده مفید از ظرفیت های موجود کشور برای تامین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان گیاهان دارویی به بذر و اندام تکثیری مناسب  به عنوان ماده اولیه و اساسی برای توسعه کمی و کیفی صنعت گیاهان دارویی ایجاد شده است و با مسئولیت آقای دکتر فضل الله صفی خانی عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دبیر و با حضور و مشارکت جمعی از صاحبنظران مجرب و خبره در این زمینه از جمله آقایان : مهندس باستان شرکت باریج اسانس

دکتر دهقان پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

دکتر هادیان پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عمویی مرکز آموزش عالی امام خمینی

دکتر ده شیری موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

مهندس طاهری ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی

دکتر سید اخلاقی - ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی

مهندس ابراهیمی - ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی

عهده دار انجام وظایف و ماموریت های محوله می باشد.

 

 

اهم وظایف و ماموریتهای کارگروه تخصصی بذر و اندام تکثیری گیاهان دارویی :

-      مدیریت تهیه و ایجاد بانک جامع آمار و اطلاعات فعالان حوزه بذر و اندام تکثیری گیاهان دارویی کشور و اطلاع رسانی در این حوزه.

-      برقراری و توسعه ارتباط نزدیک و سازنده با فعالان حوزه مذکور و شناخت نوع فعالیت و ظرفیتهای آنها بر اساس مزیت های نسبی

-      هماهنگی و همکاری با دستگاههای اجرایی ذیربط در زمینه سیاست گذاری و تدوین برنامه عملیاتی جامع بین دستگاهی در حوزه بذر و اندام تکثیری گیاهان دارویی

-      بررسی کارشناسی و ارزیابی طرحهای و پروژه های فناورانه ذیربط

-      پیشنهاد حمایت مادی و تسهیل گری از شرکتهای دانش بنیان و سایر بنگاههای اقتصادی فعال در این حوزه

-      پیشنهاد حمایت از طرحهای دارای ظرفیت فناوری و تجاری سازی در زمینه بذر و اندام تکثیری گیاهان دارویی ارائه شده از سوی مراکز علمی و اجرایی و نیز شرکتهای تولیدی و بازرگانی به ستاد

در اجرای وظایف محوله ، در اولین اقدام عملیاتی در این عرصه ، با شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی مجرب ، توانمند و فعال کشور ، جلسات کارشناسی به منظور برنامه ریزی و استفاده از ظرفیتهای موجود برای پاسخگویی به نیازهای موجود در این زمینه برگزار گردیده است.همچنین در جلسات منظم کارگروه تخصصی بذر و اندام تکثیری که حسب مورد با دعوت از صاحبنظران و پیشکسوتان ذیربطبرگزار می شود ، موضوعات مختلف مطرح و مورد بررسی و تصمیم گیری قرار میگیرد.

 

انتظار کارگروه از فعالین حوزه بذر و اندام تکثیری گیاهان دارویی بویژه نوآوران و فناوران عرصه یاد شده، ارائه ایده های نو و فناورانه و تشریک مساعی با کارگروه برای انجام بهینه ماموریتهای موصوف است.

 

//isti.ir/XfD