برگزاری هفتادمین جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی

3 خرداد 1393

برگزاری هفتادمین جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی

هفتادمین جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتیدر ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 8/2/93 با حضور کلیه اعضاء ستاد در سالن شیخ بهائی مرکز همایشهای بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.