رونق اقتصاد از هدیه‌های زمینی

10 فروردین 1398

رونق اقتصاد از هدیه‌های زمینی

محمدحسن عصاره انقلاب اسلامی را باید سرآغاز تحولات بزرگ و بنیادین در همه حوزه های راهبردی کشور به ویژه علم و فناوری برشمرد. هر چه از بهمن 1357 فاصله گرفته می شود اهمیت تبیین تحول آفرینی ها و پیشرفت های انقلاب اسلامی به عنوان «معجره قرن» بیشتر می شود. گیاهان دارویی و طب ایرانی از جمله حوزه های مهم و استراتژیک اکوسیستم انقلاب است که تمامی پیشرفت و توان خود را مرهون رخداد این رویداد بزرگ تاریخی قرن می داند.