هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی آغاز گردید.

4 اردی بهشت 1398

هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی آغاز گردید.

هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امروز ۴ اردیبهشت 1397 در دانشگاه تربیت مدرس آغاز گردید.