انتشار اخبار اختصاصی فناوری های نوین ایران در مجله ایران اکونومی

3 تیر 1398 اطلاعیه؛

انتشار اخبار اختصاصی فناوری های نوین ایران در مجله ایران اکونومی

مجله ایران اکونومی آمادگی خود را جهت معرفی توانمندی ها و فعالیت های شرکت ها در قالب گزارش، مصاحبه و تبلیغات در سطح انتشار بین المللی اعلام می دارد.