ورود به عرصه گیاهان دارویی برای « دانش بنیان » ها سود آور است

16 مهر 1398 معجزه فرآوری در بازار جهانی محصولات دارویی گیاه پایه

ورود به عرصه گیاهان دارویی برای « دانش بنیان » ها سود آور است

شرکت های دانش بنیان گیاهان دارویی توانسته اند با بهره گیری از دانش متخصصان ایرانی گام های بلندی در جهت تولید محصولات صادرات محور بردارند.