محققان و فعالان ایرانی از مراکز عطر سازی فرانسه بازدید می کنند

23 مهر 1398 در راستای توسعه ارتباطات علمی :

محققان و فعالان ایرانی از مراکز عطر سازی فرانسه بازدید می کنند

بازدید از قطب های علمی ساخت محصولات مختلف در سراسر جهان از جمله زمینه های مناسب برای انتقال دانش و تجربیات محسوب می شود . در این راستا برای علاقه مندان به صنعت عطر سازی امکان یک سفر علمی به کشور فرانسه فراهم شده است .