ترویج آشنایی جوانان و دانش آموزان با صنعت گیاهان دارویی

7 دی 1398 توسط ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی:

ترویج آشنایی جوانان و دانش آموزان با صنعت گیاهان دارویی

ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف تخصیص سهم بیشتری از سبد دارویی خانوارها به محصولات صنعت گیاهان دارویی، سیاست‌های ترویجی خود را توسعه بخشیده است. در این راستا کارگروه ایجاد شده در این ستاد در نظر دارد تا دانش آموزان و جوانان را در صدر جامعه مخاطبان هدف خود قرار دهد.