تقویت زنجیره ارزش‌ در صنعت داروسازی کشور

21 خرداد 1393 از سوی دکتر شیخ زین‌الدین عنوان شد:

تقویت زنجیره ارزش‌ در صنعت داروسازی کشور

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تلاش می کنیم زنجیره ارزش افزوده در صنعت داروسازی را تقویت و فرصت‌های جدیدی از کسب و کار در این بخش فراهم کنیم.