معاونت علمی آماده همکاری با انجمن‌های علمی در کشور است

26 خرداد 1393 دکتر امید توکلی:

معاونت علمی آماده همکاری با انجمن‌های علمی در کشور است

در حال حاضر بیش از 300 انجمن علمی در کشور وجود دارد که با 14 ستادی که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت دارند، می‌توانند ارتباطات موثری داشته باشند.