کشاورزی با حرکت بخش خصوصی به پژوهش‌های مرز دانش رونق می‌گیرد

31 اردی بهشت 1397 معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در سفر به استان البرز:

کشاورزی با حرکت بخش خصوصی به پژوهش‌های مرز دانش رونق می‌گیرد

به اعتقاد معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری راه‌کار توسعه دستاوردهای پژوهش‌های پایه و تحقیقات مرز دانش نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و با حرکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به عرصه تحقیقات و فناوری بخش کشاورزی، این حوزه رونق پیدا می‌کند.