فراخوان ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی جهت پذیرش شرکت¬های متقاضی خلاق

14 شهریور 1397

فراخوان ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی جهت پذیرش شرکت¬های متقاضی خلاق

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن فراخوان پذیرش شرکت‌های مرتبط با صنایع خلاق و فرهنگی، افزود ارائه خدمات و توسعه شرکتهای خلاق (در خوشه گیاهان داروئی) در اولویت برنامه های این ستاددر سال 1397 قرار دارد.