فهرست شرکت کنندگان چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی

26 آبان 1397

فهرست شرکت کنندگان چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی

ارائه فهرست شرکت کنندگان چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (21-24 آبان ماه 1397-مصلی بزرگ امام خمینی (ره) )شامل شرکت های خصوصی، مراکز دولتی و بخش دانش آموزی