طعم تندوتیز گیاهان دارویی سلامتی را هدف گرفت

17 اردی بهشت 1398

طعم تندوتیز گیاهان دارویی سلامتی را هدف گرفت

محققان کشورمان؛ با نگاهی سبز موفق به تولید و ساخت فرآورده‌های دارویی، غذایی و آرایشی بهداشتی با منشأ گیاهی شدند.