ایده‌های نوآورانه بخش کشاورزی و منابع طبیعی شناسایی می‌شود

21 اردی بهشت 1398 با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

ایده‌های نوآورانه بخش کشاورزی و منابع طبیعی شناسایی می‌شود

برگزاری «جشنواره ایده‌های برتر بخش کشاورزی و منابع طبیعی» فرصتی است تا در تعامل ایده‌پردازان و سرمایه‌گذاران بستر ورود طرح‌های فناورانه به بازار فراهم شود.