تعداد 109 فرآورده گیاهی و سنتی در یکی از شرکت های دانش بنیان کشور تولید و بومی سازی شده است.

17 اردی بهشت 1398 گزارشی از شرکت های دانش بنیان حوزه صنعت گیاهان دارویی؛

تعداد 109 فرآورده گیاهی و سنتی در یکی از شرکت های دانش بنیان کشور تولید و بومی سازی شده است.

با تلاش محققان داخلی در کشور؛ 109 فرآورده دارویی طبیعی و سنتی، در یکی از شرکت های دانش بنیان تولید و به بازار داخلی عرضه می شود.