پیوندها
چکیده

بسمه تعالی

ستاد گیاهان دارویی با هدف بررسی چالشها و موانع موجود در حوزه گیاهان دارویی و طب ایرانی و در عین حال با تمرکز بر راه حل‌ها و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌ها و سازمانهای مرتبط، جلسات منظم و متعددی را در طی دو سال گذشته برگزار نموده است.

در این جلسات، ضمن دعوت از صاحبنظران و فعالان حوزه گیاهان دارویی و طب ایرانی در بخشهای دولتی و خصوصی و نیز مقامات و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، فرازها و محورهایی از سند راهبردی با اولویت بالا در دستور جلسات قرار گرفته‌است. و بر این اساس طرح‌ها و مباحث متعددی مورد بحث قرار گرفته‌است.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir