پیوندها
صفحه اصلی > کار گروه‌های تخصصی ستاد > تدوین استانداردها در گیاهان دارویی و فرآورده‌های با منشاء گیاهی 
تدوین استانداردها در گیاهان دارویی و فرآورده‌های با منشاء گیاهی

کارگروه تخصصی تعیین اولویت‌های خاص بمنظور تدوین استانداردهای ملی در حوزه گیاهان دارویی و استحصال مواد موثره با رویکرد بهبود صادرات، ارتقاء کیفیت مصرف داخلی و سایر موارد ضروری تحت عنوان " کارگروه تدوین استاندارد‌ها در گیاهان دارویی و فرآورده‌های با منشاء گیاهی " در ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی تشکیل شد. این کارگرو با مسئولیت جناب آقای دکتر صالحی رئیس محترم شبکه پژوهش و فناوری  گیاهان دارویی و با مشارکت تعدادی از اعضاء محترم ستاد از جمله سرکار خانم دکتر سفیدکن، جناب آقای دکتر رضایی( رئیس محترم انجمن علمی گیاهان دارویی)، جناب آقای دکتر ناصری ( تعیین اولویت‌ها در داروهای طب سنتی )، دکتر حسنعلی نقدی بادی، دکتر فرزاد نجفی و مشاور محترم ستاد جناب آقای مهندس ابراهیمی تشکیل گردیده و حسب نیازهای فنی و تخصصی از کلیه صاحب‌نظران خبره بهره‌برداری خواهد نمود. کارگروه فوق با تشکیل جلسات فشرده اولویت‌های ملی برای سال 1392 را مشخص و در ادامه این جلسات نظام جامع استاندارد در افق 1404 برای فرآورده‌های با منشاء گیاهی با تلاش جمعی از بزرگواران تدوین و تعیین شد. بدیهی است مصوبات این کارگروه مبنای حمایت ستاد در این حوزه خواهد بود.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir