پیوندها
صفحه اصلی > کار گروه‌های تخصصی ستاد > توسعه فناوری و کارآفرینی 
توسعه فناوری و کارآفرینی

کارگروه توسعه کارآفرینی و فناوری بر اساس اجرایی کردن سیاست های ایجاد ستاد و تحقق اهداف سند با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی به شکلی چند وجهی، ترسیم شرایط فعلی ، طراحی و هدایت ظرفیت‌ها، امکانات، اهداف و فراهم کردن افزایش ضریب موفقیت برنامه‌ها و مجموعه‌ها در ستاد فعالیت خود را آغاز کرد.

معرفی کارگروه توسعه فناوری و کارآفرینی

اعضای کارگروه (به ترتیب حروف الفبا):

مسئول کارگروه: آقای مهندس علی ابراهیمی، عضو هیات علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

جناب آقاي دكتر محسن ابراهيم پور عضو محترم هيات علمي وزارت جهاد كشاورزي

جناب آقاي دكتر اكبري عضو محترم هئيت علمي دانشگاه  شهيد بهشتي

جناب آقاي دكتر محسن بيگدلي عضو محترم هيئت علمي

جناب آقاي دكتر پالوج عضو محترم هيئت علمي وزارت جهاد كشاورزي

جناب آقاي دكتر تقي زاده، شركت باريج اسانس (معاون محترم پژوهشي )

جناب آقاي دكتر محمدرضا حاج سيد هادي عضو محترم هيأت علمي و استاد دانشگاه

جناب آقاي مهندس دهقانی  مدير محترم خدمات تخصصي توليد گياهان دارويي جهاد دانشگاهي

سركار خانم دكتر طاهره حسنلو عضو محترم هيأت علمي موسسه تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي

جناب آقاي دكتر محمدباقر رضايي رئيس محترم انجمن گياهان داروئي ايران

جناب آقاي مهندس محمدعلي رضايي، مدير عامل محترم شركت ايمان مهر

جناب آقاي دكتر صالح نيا، مديرعامل محترم شركت خرمان

سركار خانم دكتر سفيدكن معاون محترم خدمات پژوهشي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع

جناب آقاي مهندس گندابي مدير محترم تحقيق و توسعه  شركت  گياه دارو ماداكتو

جناب آقاي دكتر علي محمد عمويي، ‌عضو محترم هيئت علمي موسسه آموزشي عالي علمي و كاربردي

جناب آقاي دکتر فريبرز غيبي، مدير كل محترم سازمان جنگلها و مراتع كشور

جناب آقاي دكتر محمدحسين لباسچي رئيس محترم بخش تحقيقات گياهان داروئي

جناب آقاي دكتر حسين رضايي زاده  عضو محترم هيئت علمي و مديرعامل شركت سيمرغ حكمت ايرانيان

جناب آقاي دكتر محتشمي عضو محترم هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌ا... (ع)

جناب آقاي دكتر فرزاد نجفي رئيس محترم پژوهشكده گياهان داروئي دانشگاه شهيد بهشتي

جناب آقاي دكتر مجيد  ولدان، مديركل محترم دفتر تجاري سازي و انتقال فناوري

جناب آقاي دكتر جواد هاديان عضو محترم هيئت علمي 

اهداف:

تدوین برنامه عملیاتی توسعه فن‌آوری گیاهان دارویی.

تدوین بسته‌های کارآفرینی در زمینه کلیه مشاغل گیاهان دارویی.

شناسایی عوامل اجرایی عملیاتی کردن برنامه فن‌آوری و کارآفرینی.

تنظیم برنامه عملیاتی برای شرکت‌های مؤثر در اجرای توسعه فن‌آوری و توسعه کارآفرینی.

برآورد ارزش اقتصادی حاصل از فرآوری گیاهان دارویی منتخب و توسعه فن‌آوری‌های نوین در فرآیند تولید.

تجاری‌سازی و فن‌آوری ایجاد شده و دست‌آورده‌ی علمی و پژوهشی در زمینه گیاهان دارویی و طب ایرانی.

اهم سرفصل‌ها برای معرفی کریدور گیاهان دارویی و طب ایرانی (خدمات فناوری تا بازار).

اهداف کلی ایجاد کریدور گیاهان دارویی و طب ایرانی.

ترکیب کریدور.

رصد فناوری- انتقال فناوری- رصد بازار – طرح تجاری- سرمایه گذاری- مشاوره تولید – بازاریابی- حقوقی و داوری- بازاریابی بین‌المللی.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir