پیوندها
سند ملی

ند راهبردی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی ایران بعنوان اولین گام و بر اساس رسند چشم انداز 20 ساله و نقشه جامع علمی کشور و با مشارکت بيش از 300 نفر از صاحب نظران، مدیران و فعالان حوزه گیاهان دارویی و طب ایرانی در هم اندیشی یک هزار دانشمند و فنآور  برای تهیه اسناد ملی توسعه فناوری کشور و طی 15 ویرایش آماده و به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مستقر در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد که پس از 10 ویرایش به مصوبه « سند ملي گياهان دارویی و طب سنتي» كه به استناد قسمت الف بند 5-1 فصل پنجم نقشه جامع علمي كشور، در جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس پیشنهاد مورخ 10/2/1392 شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به تصويب رسيد، توسط ریاست محترم جمهور، براي اجرا ابلاغ شد.

در اين سند ملي اهداف كلان، و ماموريت هاي كوتاه و ميان مدت ستاد طراحي و ارائه شده است. اولين حسن تهيه اين سند، دستيابي به يك وفاق ملي و ايجاد نگرش يكسان دركليه دستگاه‌ها براي طي طريق مسير بوده است. در گام بعدي اعضاء ستاد كشوري كه دربر گيرنده كليه دستگاه‌هاي مؤثر و تأثيرگذار در عملياتي كردن سند باشند انتخاب و تعيين شدند.

 

موضوع سند حاضر، توسعه علوم، فناوري‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان بخش گياهان دارویی و طب سنتي كشور شامل كليه نهادها و عامل‌هايي است كه به ‌نحوي در امر شناسايي، توسعه و بهره‌برداري از پوشش گیاهی غني و انحصاري ايران و آموزه‌هاي طب سنتي ايراني جهت تحقق سلامت و نشاط جوامع، خودكفايي دارويي، حفظ ذخاير ژنتيكي، امنيت غذايي، ايجاد اشتغال، توسعه اقتصادي و حضور فعال در بازارهاي جهاني دخيل هستند. فعاليت‌هاي بخش يادشده حوزه­ هاي آموزش و پژوهش، اكتساب و توسعه فناوري و ارائه خدمات را در بر مي‌گيرد.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir