پیوندها
معرفی

در ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی نظارت بر طرح‏ها از طریق کارگروه نظارت و ارزیابی طرح­ها و پروژه­ها پس از اخذ گزارش از مجری، نظارت بصورت حضوری و با بازدیدهای مرحله ای از محل اجرای طرح توسط ناظر یا کارگزار ناظر و یا گروه نظارت صورت می‏گیرد.

برای گزارش گیری ادواری از مجری و نظارت در طول اجرای طرح و در پایان برای ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح، آیین نامه‏ای در ابتدای امر تهیه شد که پس از تایید مراجع ذیصلاح به اجرا درآمده است.

به ضمیمه آیین نامه مذکور کاربرگ‏هایی در نظر گرفته شده که مجری می‏تواند گزارش خود را در قالب چهار سوال ارایه نماید. درخصوص نظارت بر روند اجرای طرح، کاربرگ دیگری در نظر گرفته شده است که ناظران محترم نتایج بازدید و بررسی‏های میدانی خود را در آن درج نموده و پیشنهادهای لازم را به ستاد ارائه می‏نمایند.

لازم به ذکر است که سوالات مندرج در کاربرگ مخصوص گزارش مجری و هم چنین شاخص های نظارتی در نظر گرفته شده برای ناظر و یا گروه نظارت، در کاربرگ مخصوص نظارت، از متن پرسشنامه پیشنهاد طرح و متن موافقت نامه فیمابین معاونت با دستگاه گیرنده حمایت و مجری برگزیده شده است. روی این اصل پاسخگویی به سوالات و بیان اقدامات ( تکمیل کاربرگ‏ها) با سهولت انجام می‏پذیرد. ارزیابی گزارش پایانی طرح‏های خاتمه یافته در قالب کاربرگ دیگری توسط کمیته ارزشیابی صورت می‏گیرد.

اهداف و وظایف کارگروه:

·        1- بررسی اقدامات انجام شده در مورد پیشرفت فیزیکی طرح ها براساس مراحل اجرایی و جدول زمان بندی مندرج در پرسشنامه طرح

·        2- ارزیابی چگونگی بکارگیری منابع مالی و هزینه کرد اعتبارات پرداخت شده و همچنین
تصمیم گیری برای تخصیص بهینه مراحل بعدی اعتبار طرح

·        3- ارزیابی توان علمی و تخصصی مجری و استفاده وی از روش های علمی، کارشناسی و
استاندارد های مربوط و متناسب با موضوع

·        4- تطبیق نتایج با اهداف پیش بینی شده

·        5- جلوگیری از دوباره کاری

·        6- ارایه توصیه ها و پیشنهادهای اصلاحی و جهت بخشیدن به فعالیت های آتی

 

نحوه نظارت:

1- خود اظهاری: (اخذ گزارش های ادواری از مجری در قالب کاربرگ شماره یک)

سئوالات درکاربرگ یک:

·        1- اقدامات انجام شده در مورد پیشرفت طرح براساس مراحل اجرایی و جدول زمان بندی مندرج در شناسنامه مصوب

·        2- نتایج و خروجی های قابل اندازه گیری طرح

·        3- ارایه زمان بندی برای باقیمانده مراحل اجرای طرح جهت رسیدن به اهداف نهایی طرح

·        4- هزینه های انجام شده از منابع تخصیص یافته به تفکیک هزینه های ثابت (شامل زیرساخت، تجهیزات و....) و متغیر (شامل نیروی انسانی ، مواد مصرفی و ....)

 

2- بازدیدحضوری: (بازدید از مراحل اجرای طرح توسط ناظر/ کارگزار ناظر/ گروه نظارت و ارایه نتیجه در قالب کاربرگ شماره دو)

سئوالات در کاربرگ دو:

·        1- تطبیق روش اجراء و مراحل انجام طرح با شناسنامه مصوب و جدول زمان بندی

·        2- استفاده مجری از روش های علمی، کارشناسی و استانداردهای مربوط و متناسب با موضوع طرح

·        3- مدیریت مجری در خصوص خروجی های قابل اندازه گیری

·        4- مستندسازی نتایج طرح/پروژه طبق نظام مستندسازی و مطابق با برنامه زمان بندی ناظر

·        5- نحوه بکارگیری منابع مالی (اعتبارات) توسط مجری

·        6- فراهم نمودن امکانات بازدید برای ناظر/گروه نظارت

·        7- پیشنهاد ناظر درخصوص بهبود اجراء و روند پیشرفت طرح

3- کنترل پروژه: (در قالب فرم گانت اولیه با همکاری "شرکت بانیان فن و دانش کارا" برای طرح های با اعتبار بالای 1000 میلیون ریال)

 

معیار های انتخاب ناظر و اعضای گروه نظارت:

1-تخصص 2- مرتبه علمی متناسب 3- تجربه کافی 4- مقبولیت

 

ارزشیابی: (ارزشیابی درقالب کاربرگ شماره سه)

سئوالات درکاربرگ سه:

·        1- نحوه گزارش نویسی (شامل چکیده، مقدمه، مروری برمنابع، مواد و روش ها، نتایج، بحث و
نتیجه گیری، پیشنهاد ها، فهرست منابع)

·        2- نقش آفرینی دستاورد ها و یافته های حاصل از اجرای طرح:

·        2-1-تاثیر یافته های طرح بر اهداف کشور در حوزه ارتقاء پژوهش، تجاری سازی، مزایای اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی

·        2-2- نقش آفرینی اقتصادی طرح بویژه در اقتصاد مقاومتی (شامل خودکفایی، صادرات و ارزآوری، جلوگیری ازواردات، کارآفرینی مستقیم و غیر مستقیم، تحقق اقتصاد دانش بنیان)

·        2-3- سایر مزایای حاصل از اجرای طرح برای کشور( مانند جذب پرسنل متخصص، تشویق به سرمایه گذاری های جدید، تولید فناوری های دانش بنیان و...)

 

نحوه پرداخت اعتبار طرح:

 

پرداخت اعتبار طرح های مورد حمایت با توجه به مدت زمان اجرای طرح وتعداد اقساط (مراحل پرداخت) در نظر گرفته شده در موافقت نامه و تعداد گزارش هایی که مجری ارایه می نماید و ناظرآن را تایید می کند، صورت می گیرد.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir