این کارگروه (بر اساس راهبرد ترویج و فرهنگسازی سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی) به ترویج و اطلاع رسانی عمومی و تخصصی در صنعت گیاهان دارویی و طب سنتی توجه دارد.

از اینرو مخاطبان این کارگروه را طیف وسیعی از مردم تشکیل میدهند. به صورت کلی می‌توان این مخاطبان را به چهار دسته تقسیم نمود که عبارتند از:

1- دانش آموزان 2- دانشجویان 3- مدیران 4- عموم مردم

اهداف و وظایف این کارگروه عبارتست از:

  1. استفاده از ظرفیت رسانه ملی و حمایت از اطلاع‌رسانی در رسانه‌های عمومی و تخصصی و برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی در حوزه گیاهان دارویی
  2. استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش برای ترویج اهمیت گیاهان دارویی در سطح آموزش ابتدایی تا متوسطه
  3. فرهنگ سازی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به جایگاه طب سنتی و استقرار و ترویج روش زندگی و تغذیه سالم بر اساس آموزه‌های این طب
  4. تهيه و تدوين بخش‌هایی در خصوص مباني، ارزش‌ها، فرهنگ، آداب و ميراث پزشكي سنتی به کتاب‌های درسی آموزش و پرورش
  5. طراحی، تدوین و اجرای برنامه توانمندسازی گروه‌های شاخص و مرجع در زمینه‌های طب سنتي و داروسازی سنتی به‌منظور ایفای نقش برای آگاه‌سازی عمومی و ترویج
  6. ترویج سبك زندگي سالم بر مبنای تعالیم اسلامي منطبق بر طب سنتی، در برنامه‌های آموزش عمومی مردم با استفاده از ظرفیت‌های رسانه ملی، مطبوعات، مساجد و سایر اماکن مذهبی، مراکز سلامتی و سایر اماکن عمومی و سایر روش‌های اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی
  7. ترویج رعایت اصول ششگانه سلامت مکتب طب سنتی در میان آحاد جامعه
  8. طراحی و استقرار و ترویج الگوی سلامت مادر و کودک بر اساس آموزه ها و تعالیم اسلامي منطبق بر طب سنتی
  9. مطالعه و ترویج مبانی سلامت جنسی و اجتماعي بر اساس آموزه‌هاي اسلامي منطبق بر طب سنتی
  10. تشكيل بانك اطلاعاتي داروهاي سنتي در دسترس و ایجاد سامانه ثبت داروهای سنتی و طبیعی و ارائه اطلاعات دارویی
//isti.ir/XzD